Αδυναμία ωρίμανσης και απελευθέρωσης των σπερματοζωαρίων

Η σπερματογένεση είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία η οποία φαίνεται να επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν από την συχνότατη ολιγοασθενοτερατοζωοσπερμία μέχρι και την αζωοσπερμία .Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι

  • Χρωμοσωμικές ελλειψεις ,μεταθέσεις και αντιστροφές , μπορούν να ευθύνονται για το 10% των σοβαρών ασθενοσπερμιών
  • Αδυναμία καθόδου των όρχεων ή χειρουργική καθήλωση τους στο όσχεο σε καθυστερημένη αναπαραγωγική ηλικία (Η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία συνιστά πλέον την καθήλωσή τους σε ηλικία μικρότερη από τα 2 έτη)
    Διαταραχή στην ορμονική ρύθμιση
  • Απόφραξη στα σπερματοφόρα σωληνάρια λόγω φλεγμονών ή τραυματισμού
  • Κιρσοκήλη-είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία οι σπερματικές φλέβες διατείνονται ιδιαίτερα αριστερά με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται τοξίνες και να αυξάνεται η θερμοκρασία στο όσχεο. Υπό την επίδραση αυτών των δύο παραγόντων η σπερματογένεση μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά.
  • Κάπνισμα, αλκοόλ και άλλες τοξικές ουσίες.

Παλίνδρομη εκσπερμάτιση

Είναι μία σπάνια κατάσταση κατά την οποία το σπέρμα από τις σπερματοδόχους κύστεις αντί να οδηγηθεί μέσω του πέους στο εξωτερικό περιβάλλον ,οδηγείται κατευθείαν μέσα στην ουροδόχο κύστη. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε σε καταστροφή του βαλβιδικού μηχανισμού στη βάση της ουρήθρας όπως συμβαίνει σε βλάβες του νευρικού συστήματος τραυματικής αιτιολογίας, είτε συχνότερα σε χρόνιους διαβητικούς ασθενείς.

Γήρανση όρχεων

Οξειδωτικό στρες – dna fragmentation

Μία μορφή βλάβης του  σπέρματος είναι οκατακερματισμός του DNA του σπέρματος, το λεγόμενο DNA FRAGMENTATION, φαινόμενο το οποίο φαίνεται να σχετίζεται με πτωχή γονιμοποιητική δυνατότητα του σπέρματος και πτωχή εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο φαινόμενο αυτό και τη δυνατότητα που έχει ένας άνδρας να γονιμοποιήσει τη σύντροφό του . Απλά η ποσοτικοποίηση και η εργαστηριακή του ανίχνευση είναι ακόμα σε εμβρυικό στάδιο χωρίς να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τις φυσιολογικές τιμές στον γενικό πληθυσμό γονίμων ανδρών. Προσωπικά χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο τεστ μόνο για να πείσω έναν άνδρα που καπνίζει ή πίνει πολύ αλκοόλ να αλλάξει τρόπο ζωής και όχι για να του προτείνω να αντικαταστήσει το γενετικό του υλικό.

Παχυσαρκία

Η παχυσαρκία ευθέως πλέον σχετίζεται με μειωμένη κινητικότητα και αυξημένο ποσοστό ανώμαλων μορφών σπερματοζωαρίων και αυξημένου δείκτη DNA FRAGMENTATION .

Δεμπεγιώτη Αναστασία

Δεμπεγιώτη Αναστασία

Ενδοκρινολόγος

Περισσότερα...

Το ιατρείο

iatrio

Περιβάλλον ευχάριστο και φιλικό.

Περισσότερα...

Βίντεο

Γυναικολόγος

Βίντεο από τον γυναικολόγο

Περισσότερα...