Κρυοσυντήρηση εμβρύων

Τα έμβρυα που πλεονάζουν κρυοσυντηρούνται πλέον με τη μέθοδο της ταχείας κατάψυξης (υαλοειδοποίησης) η οποία παρέχει εξαιρετικά ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με τη μέθοδο της αργής κατάψυξης, η οποία εφαρμοζόταν παλαιότερα. Τα σύγχρονα δεδομένα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της μεταφοράς των κρυοσυντηρημένων αναδεικνύουν ποσοστά επιτυχίας που υπερβαίνουν το 25% και προσεγγίζουν αυτά των φρέσκων.

Δεμπεγιώτη Αναστασία

Δεμπεγιώτη Αναστασία

Ενδοκρινολόγος

Περισσότερα...

Το ιατρείο

iatrio

Περιβάλλον ευχάριστο και φιλικό.

Περισσότερα...

Βίντεο

Γυναικολόγος

Βίντεο από τον γυναικολόγο

Περισσότερα...