Εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης

Συνήθως η εμβρυομεταφορά λαμβάνει χώρα την τρίτη μέρα μετά από την ωοληψία , στο εμβρυικό στάδιο των 6-8 κυττάρων. Η εμβρυομεταφορά που αποφασίζεται να γίνει στο στάδιο της βλαστοκύστης απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες εργαστηρίου και δεν είναι σε θέση όλα τα εργαστήρια να την πραγματοποιήσουν. Έχει ένδειξη να διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις

  • όταν έχουν προηγηθεί ανεξήγητα αποτυχημένες προσπάθειες με εμβρυομεταφορές δεύτερης και τρίτης ημέρας
  • όταν έχουμε περίσσεια εμβρύων την πρώτη ή την Τρίτη μέρα με εφάμιλλο μορφολογικό «σκοράρισμα». Σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγεται η καθυστέρηση της εμβρυομεταφοράς και η διενέργεια της στο στάδιο της βλαστοκύστης προκειμένου να είναι οι εμβρυολόγοι σε θέση να επιλέξουν τα ικανότερα έμβρυα προς μεταφορά.
  • όταν επιχειρείται προεμφυτευτική διάγνωση. Στις περιπτώσεις αυτές η βιοψία των εμβρύων  λαμβάνει χώρα την Τρίτη ή την Πέμπτη ημέρα ανάπτυξης και η εμβρυομεταφορά αναγκαστικά την Πέμπτη ή την έκτη μέρα αντίστοιχα (εώς ότου ανακοινωθεί η απάντηση από τους γενετιστές για το γενετικό υλικό των εμβρύων) 

Πλεονεκτήματα

Αλλαγή «παραθύρου εμφύτευσης»

Υπάρχει μία σύντομη χρονική περίοδος σε κάθε κύκλο μίας γυναίκας κατά την οποία το ενδομήτριο αλλάζει τελείως γονιδιακό προφίλ, εκφράζει εκατοντάδες διαφορετικές πρωτεΐνες και είναι σε θέση για μερικές ώρες να υποδεχτεί το έμβρυο προς εμφύτευση. Η σύντομη αυτή περίοδος που δεν κρατά περισσότερο από 24 ώρες λέγεται «παράθυρο εμφύτευσης» και δεν είναι ίδια για όλους τους κύκλους ούτε για όλες τις γυναίκες. Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να την αναγνωρίσουμε με ακρίβεια αλλά υποθέτουμε ότι στις περισσότερες γυναίκες είναι ¨ανοικτό¨ την Τρίτη μέρα ανάπτυξης. Γι αυτό το λόγο επιχειρείται σε όλα τα μέρη του κόσμου εμβρυομεταφορά την Τρίτη μέρα ανάπτυξης. Η εμπειρία μας όμως μας δείχνει ότι όλες οι γυναίκες δεν έχουν ανοικτό το παράθυρο εμφύτευσης τους την Τρίτη μέρα αλλά την τέταρτη ή την Πέμπτη ή ακόμη και την έκτη μέρα. Αυτές είναι οι γυναίκες οι οποίες κατά μείζονα λόγο ευεργετούνται από την εφαρμογή της εμβρυομεταφοράς στο στάδιο της βλαστοκύστης. .
Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα επιλογής των ικανότερων εμβρύων προς μεταφορά.

Η τεχνική , σύμφωνα με κάποιες μελέτες είναι σε θέση να δώσει καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο εμφύτευσης αλλά κι αποβολής.

Μειονεκτήματα

Το μοναδικό μειονέκτημα από την εφαρμογή της εμβρυομεταφοράς στο στάδιο της βλαστοκύστης είναι ότι τελικά τα έμβρυα μπορεί να μην είναι ικανά να αντέξουν μέχρι αυτό το στάδιο ανάπτυξης και τελικά  η προσπάθεια να ακυρωθεί. Ο κίνδυνος αυτός, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι πλασματικός, χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από συναδέλφους οι οποίοι είτε δε διαθέτουν την τεχνογνωσία είτε διστάζουν να εφαρμόσουν την τεχνική. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα έμβρυα που δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης δεν θα μπορούσαν ποτέ να οδηγήσουν σε εγκυμοσύνη επίσης.

Δεμπεγιώτη Αναστασία

Δεμπεγιώτη Αναστασία

Ενδοκρινολόγος

Περισσότερα...

Το ιατρείο

iatrio

Περιβάλλον ευχάριστο και φιλικό.

Περισσότερα...

Βίντεο

Γυναικολόγος

Βίντεο από τον γυναικολόγο

Περισσότερα...